BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

GK. 6733. 7 .2013                                                     Wizna, dnia 23.08.2013r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wizna

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647z późn. zm.)  w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013r., poz.267)

zawiadamiam 

o wydanym przez Wójta Gminy Wizna postanowieniu podejmującym zawieszone w dniu 06.06.2013r. postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrzno-kablowej sieci elektro-energetycznej średniego napięcia SN-15 kV, na terenie gminy Wizna, obejmującej: część działek o  nr geod. część działek o nr geod.: 50/1, 77, 76, 38, 71/3, 41/5, 40/9, 39/3, 39/4, 73/5, 40/2,  82/2, 40/7, 19/14, 11/7, 74/1, 17/7, 17/9, 16/4, 16/6, 15/2, 14/4, 14/6 - obręb Kokoszki,  część działek o nr geod.: 31/2, 32, 33/2, 212, 40, 39, 38, 79, 80/1, 80/2, 81/3, 82/5, 83, 78/3, 85/1, 86/1, 87/1, 207, 88/1, 89/1, 90/1, 92/1, 93/1, 94/1, 77/4, 95, 97, 98/2, 220, 224, 137/8, 137/10 - obręb Nieławice, część działki o nr geod. 15/1 – obręb Mrówki.

         W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. postanowienia oraz aktami sprawy można zapoznać się w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Wiźnie,  ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

         WÓJT
dr inż. Zbigniew  Sokołowski

Data powstania: środa, 28 sie 2013 09:17
Data opublikowania: środa, 28 sie 2013 09:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sty 2014 08:51
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1580 razy