BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o osiągniętych poziomach w 2012 roku

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w Gminie Wizna osiągnięto na poziomie 5,61%. Natomiast osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 1,4%.

Data powstania: wtorek, 1 paź 2013 09:44
Data opublikowania: wtorek, 1 paź 2013 10:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 sty 2017 11:01
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1533 razy