BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wszcęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

GK. 6733 . 8 . 2013                                               Wizna dnia 23.12.2013r

OBWIESZCZENIE 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49  ustawy  z dnia  14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Zespół Szkół w Wiźnie, plac Kpt. Raginisa 12, 18-430 Wizna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budową łącznika łączącego budynek gimnazjum z halą sportową oraz budowie windy osobowej w szybie zewnętrznym do komunikacji pionowej w budynku szkoły na terenie Zespołu Szkół w Wiźnie na terenach działek nr 1350 , 1349  położonych w Wiźnie, plac kpt. Raginisa 12.

            W związku z powyższym informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać pod podanym wyżej adresem.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez:
Zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiźnie,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Wizna,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Wizna II.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie  poprzez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                          wz. Wójta
                                                                                 mgr Józef Gawroński
                                                                                     Sekretarz Gminy

Data powstania: poniedziałek, 23 gru 2013 13:50
Data opublikowania: poniedziałek, 23 gru 2013 13:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 lis 2014 09:18
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1693 razy