BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.16.2020

dot.: „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wizna i zapewnienie im opieki w schronisku w 2021 roku"