BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. GP.271.2.2020 „Opracowania projektów decyzji, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w związku z art. 50 ust. 4 i art. 60 ust. 4 oraz analiz, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.”
Pliki do pobrania: