BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy:decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ budowa obory o obsadzie 200 DJP ze zbiornikiem na gnojowice w formie kanałów podrusztowych o pojemności ok. 2000 m3 w gospodarstwie o obsadzie docelowej ok. 200 DJP w miejscowości Srebrowo gm. Wizna

GK 7624 –5/2/10                                Wizna, dn  20 .05. 2010 r.

 

 

 

Zgodnie z art.61 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 ze zm.)

  

z a w i a  d a m i a m

 

że w dniu  20 maja 2010 r. na wniosek  P.Wojciecha Kowalewskiego zam. Srebrowo 32 ,18-430 Wizna  zostało wszczęte  postępowanie administracyjne,  w  sprawie o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację  przedsięwzięcia  pn. „ budowa  obory o obsadzie  200 DJP ze zbiornikiem na gnojowice w formie kanałów podrusztowych  o pojemności ok. 2000 m3  w gospodarstwie o obsadzie  docelowej ok. 200 DJP w miejscowości Srebrowo gm. Wizna  obejmującej cz. działki oznaczonej nr 109  .

 

Zgodnie  z art.10 KPA strona ma prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, zapoznawać  się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się  co do

zebranych  dowodów i materiałów. Akta sprawy można  przeglądać w  Urzędzie Gminy Wizna pok. nr 11 w godz. 8-15oo.

 

Jeżeli strona nie skorzysta z tego uprawnienia , po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta stosowna decyzja  w oparciu o dowody znajdujące się w aktach sprawy.

 

WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Data powstania: wtorek, 25 maj 2010 09:24
Data opublikowania: wtorek, 25 maj 2010 09:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 13:45
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 3303 razy