BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone na samodzielnym stanowisku pracy d.s organizacji, kadr i ochrony informacji niejawnych, ochrony zdrowia:

1.Ewidencja pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
organizacyjnych gminy.
2.Rejestr absencji chorobowych.
3.Ewidencja urlopów wypoczynkowych.
4.Rejestr upoważnień pracowników Urzędu Gminy do kontroli jednostek
podległych.
5.Rejestr wpływów specjalnych.
6.Rejestr skarg i wniosków.
7.Rejestr delegacji służbowych.

ARCHIWA

1.Skargi i wnioski wnoszone przez osoby fizyczne oraz sposoby ich
załatwiania.
2.Upoważnienia do kontroli jednostek podległych przez pracowników
Urzędu Gminy.
3.Zwolnienia chorobowe pracowników.

SPOSÓB I ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH

Dane zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach nie umieszczone w BIP udostępniane są zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz trybie określonym w innych aktach prawnych.

Data powstania: niedziela, 7 mar 2004 11:03
Data opublikowania: niedziela, 7 mar 2004 11:04
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 3858 razy