BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

dla właścicieli nieruchomości posiadających odpady zawierające azbest

 

INFORMACJA
LISTA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
posiadających odpady zawierające azbest 

            Wójt Gminy Wizna informuje o możliwości wpisania się na listę o udzielenie pomocy finansowej dotyczącej usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest (eternit).
            Zgłaszać mogą się osoby fizyczne posiadające na terenie Gminy Wizna budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.
            Pomocy podlegają w 100% koszty usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest.

Pomoc nie obejmuje:
− osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonały przekazania do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest;
− tej części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej;
− kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

           Pomoc udzielana jest po uprzednim zgłoszeniu się Beneficjenta w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac Kapitana Raginisa 35, 18 – 430 Wizna pok. nr 11, II piętro lub telefonicznie pod nr tel. (86) 219 60 18 i podanie wymaganych informacji:
− dokładny adres nieruchomości;
− nr ewidencyjny działki;
− telefon kontaktowy;
− rodzaj budynku, z którego został zdemontowane wyroby zawierające azbest (mieszkalny, gospodarczy);
− rodzaj odpadów zawierających azbest (płyty faliste, płyty karo, itp.);
− szacunkowa ilość odpadów (m2 lub tony).

   Dokładniejszych informacji udziela Pan Radosław Struczyński, pok. nr 11, tel. 86 219 60 18 wew. 31.

                                                                     WÓJT
                                                            dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 5 sty 2015 08:45
Data opublikowania: poniedziałek, 5 sty 2015 09:05
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:24
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1362 razy