BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

GK 7614-6/1/09                  Wizna dn. 21.12.2009r

 

Zgodnie z art. 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000roku nr 98, poz. 1071 ze zm.)     zawiadamiam,      że w dniu 21 grudnia 2009r na wniosek Pana Grzegorza Dąbrowskiego zam. Rutki 28, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku inwentarskiego (obory) oraz przebudowa budynku składowego na oborę o obsadzie 50 DJP, ze zbiornikiem na gnojowicę w formie kanałów podrusztowych o pojemności ok.200m3, w gospodarstwie o obsadzie docelowej ok.65 DJP” na nieruchomości położonej we wsi Rutki, oznaczonej nr działki 144.

 Zgodnie z art.10 KPA strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, zapoznawać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Wizna pok. nr 11 w godz. 8-12ºº

Jeżeli strona nie skorzysta  z tego uprawnienia, po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta stosowna decyzja w oparciu o dowody znajdujące się w aktach sprawy.

 

 

 

Data powstania: czwartek, 31 gru 2009 10:38
Data opublikowania: czwartek, 31 gru 2009 10:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 sty 2010 14:01
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1564 razy