BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

GK 7614-7/1/09                          Wizna dn. 31.12.2009r.

 

Zgodnie z art.61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 ze zm.)          zawiadamiam,        że w dniu 30 grudnia 2009r. na wniosek Pana  Krasnowskiego Tadeusza zam.  ul. Czarnieckiego 169, 18-430 Wizna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „„Budowa magazynu paszowego o powierzchni 478,50m2 oraz rozbudowa budynku inwentarskiego o powierzchnię 340,00m2. Produkcja docelowa 68 DJP” na nieruchomości położonej we wsi Wizna, oznaczonej nr działki 1393.

Zgodnie z art. 10 KPA strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, zapoznawać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych  dowodów i materiałów w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gmina Wizna pok. nr 11 w godz 8-12°°

Jeżeli strona skorzysta z tego uprawnienia, po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta stosowna decyzja w oparciu o dowody znajdujące się w aktach sprawy.

 

 

Data powstania: czwartek, 31 gru 2009 10:51
Data opublikowania: czwartek, 31 gru 2009 10:54
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 sty 2010 14:01
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1521 razy