BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wydaniu decyzji

GK. 7614-6/5/09/10                                 Wizna dn. 17.02.2010r.

 

Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2008r nr 199, poz. 1227) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 15 lutego 2010r. została wydana na wniosek Grzegorza Dąbrowskiego zam. Rutki 29, 18-430 Wizna, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego (obory) oraz przebudowie budynku składowego na oborę o obsadzie 50 DJP, ze zbiornikiem na gnojowicę w formie kanałów podrusztowych o pojemności ok 200m³, w gospodarstwie o obsadzie docelowej ok. 65 DJP.”

            Na podstawie art.21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

            Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy w Wiźnie, Pl. Kpt. Raginisa 35, w pokoju nr 11 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

            Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń UG Wizna oraz na gminnej stronie internetowej bip.wizna.pl/

 

 

Data powstania: czwartek, 18 lut 2010 09:37
Data opublikowania: czwartek, 18 lut 2010 15:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 mar 2010 11:19
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1597 razy