BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wydaniu decyzji

GK.7614-2/5/10                      Wizna dn. 10.03.2010r.

Informacja o wydaniu decyzji 

         Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2008r nr 199, poz. 1227) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10 marca 2010r. została wydana na wniosek Tadeusza Grądzkiego zam. Jarnuty 8, 18-430 Wizna, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie 50 DJP (25 DJP w systemie bezściółkowym i 25 w systemie głębokiej ściółki), ze zbiornikiem na gnojowicę w formie kanałów podrusztowych o pojemności ok 275m³, w gospodarstwie o obsadzie docelowej ok.90DJP.

         Na podstawie art.21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

         Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy w Wiźnie, Pl. Kpt. Raginisa 35, w pokoju nr 11 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

         Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń UG Wizna oraz na gminnej stronie internetowej bip.wizna.pl/

 

Data powstania: środa, 10 mar 2010 14:04
Data opublikowania: środa, 10 mar 2010 14:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 mar 2010 13:29
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1525 razy