BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

GK.7614-6/6/10                                     Wizna dn. 11.10.2010r.

 

Informacja o wydaniu decyzji 

         Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2008r nr 199, poz. 1227) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 4 października 2010r. została wydana na wniosek Chmielewskiego Krzysztofa zam. Janczewo 10, 18-430 Wizna, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na 59 DJP (35 DJP w systemie bezściółkowym i 24 DJP w systemie ściółkowym głębokim) wraz ze zbiornikiem na gnojowicę o pojemności ok. 390, 0m³ i zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności ok. 10,0-12,0m³ .

         Na podstawie art.21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

         Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy w Wiźnie, Pl. Kpt. Raginisa 35, w pokoju nr 11 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

         Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń UG Wizna oraz na gminnej stronie internetowej bip.wizna.pl/

     

Z up. Wójta
mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
p.o. Kierownik Referatu Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa                                            

Data powstania: wtorek, 12 paź 2010 12:33
Data opublikowania: wtorek, 12 paź 2010 12:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 13:47
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1923 razy