BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 03 marca 2004

Wiadomości

Biblioteka Publiczna Gminy Wizna

Dodałem Status Biblioteki - [Wszystkie zmiany]

Rada Gminy Wizna

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Gminy Wizna

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Gminy Wizna

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Gminy Wizna

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Gminy Wizna

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Gminy Wizna

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Gminy Wizna

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Gminy Wizna

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Gminy Wizna

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Gminy Wizna

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Gminy Wizna

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Gminy Wizna

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Gminy Wizna

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 marca 2004

Wiadomości

Szkoła Podstawowa w Rutkach

Dodałem Oświadczenie majątkowe i Informacje - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodałem oświadczenie majątkowe i informacje - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Biblioteka Publiczna Gminy Wizna filia w Bronowie - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 marca 2004

Wiadomości

Wójt Gminy

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Raporty Najwyższej Izby Kontroli

Dodanie nowej wiadomości: Raoprty Najwyższej Izby Kontroli - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie - [Wszystkie zmiany]

Szkoła Podstawowa w Rutkach

Dodanie nowej wiadomości: Szkoła Podstawowa w Rutkach - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Gimnazjum w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Biblioteka Publiczna w Wiźnie

Dodanie nowej wiadomości: Biblioteka Publiczna w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Biblioteka Publiczna Gminy Wizna filia w Bronowie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Świetlica Wiejska w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie

Dodanie nowej wiadomości: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Szkoła Podstawowa w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jednostki Podległe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr III/16/02 z dnia 23 grudnia 2001 r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej , zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności . - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVII/69/04 z dnia 5 lutego 2004 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVII/69/04 z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady na 2004r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr I/1/02 z dnia 4 grudnia 2002 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr I/1/02 z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr II/10/02 z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie: wyboru członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 07 marca 2004

Wiadomości

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone na samodzielnym stanowisku pracy d.s organizacji, kadr i ochrony informacji niejawnych, ochrony zdrowia:

Dodanie nowej wiadomości: Rejestry ewidencje prowadzone na samodzielnym stanowisku pracy d.s organizacji, kadr i ochrony informacji niejawnych, ochrony zdrowia: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 42/03 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie nr 32/03 WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Statu - ze wzgłędu na jego rozmiar zamieszczony jest ponizej jako plik do pobrania - [Wszystkie zmiany]

Wójt Gminy

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Wójt Gminy

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Wójt Gminy

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Wójt Gminy

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Wójt Gminy

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Wójt Gminy

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Wójt Gminy

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin Organizacyjny Gminy - [Wszystkie zmiany]

Regulamin Organizacyjny Gminy

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Organizacyjny Gminy - [Wszystkie zmiany]

Wójt Gminy

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Wójt Gminy

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Wójt Gminy

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 5/02 z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 marca 2004

Wiadomości

Rejestry, ewidencje i archiwa na stanowisku pracy d.s. rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, gospodarki gruntami i mienia komunalnego.

Dodanie nowej wiadomości: Rejestry, ewidencje i archiwa na stanowisku pracy d.s. rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, gospodarki gruntami i mienia komunalnego. - [Wszystkie zmiany]

Rejestry, ewidencje i archiwa na stanowisku pracy ds. budownictwa planowania przestrzennego, drogownictwa, zamówień publicznych i inwestycji

Dodanie nowej wiadomości: Rejestry, ewidencje i archiwa na stanowisku pracy ds. budownictwa planowania przestrzennego, drogownictwa, zamówień publicznych i inwestycji - [Wszystkie zmiany]

PLAN PRACY RADY GMINY WIZNA NA 2003 rok

Dodanie nowej wiadomości: PLAN PRACY RADY GMINY WIZNA NA 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Rady Gmina Na Rok 2004

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Rady Gmina Na Rok 2004 - [Wszystkie zmiany]

Budżet Gminy na rok 2002

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXII / 180 / 02 - [Wszystkie zmiany]

Budżet Gminy na rok 2003

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR VI / 35 / 03 - [Wszystkie zmiany]

STATUT

Dodanie nowej wiadomości: STATUT - [Wszystkie zmiany]

S T A T U T

Dodanie nowej wiadomości: S T A T U T - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 marca 2004

Wiadomości

Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy wizna na lata 2002 - 2015

Dodanie nowej wiadomości: Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy wizna na lata 2002 - 2015 - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie za wykonanie budżetu gminy na 2001r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie za wykonanie budżetu gminy na 2001r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz mienia komunalnego stan na koniec roku 2004.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz mienia komunalnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 marca 2004

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 marca 2004

Wiadomości

Wójt Gminy

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 marca 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Referat Budżetowo Finansowy - [Wszystkie zmiany]

Skarbnik Gminy

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 marca 2004

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian