BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 06 stycznia 2005

Wiadomości

Sekretarz

Dodanie nowej wiadomości: Sekretarz - [Wszystkie zmiany]

Regulamin Organizacyjny

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Organizacyjny - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 stycznia 2005

Wiadomości

Wójt Gminy

W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu wprowadzam zakres obowiązków. - [Wszystkie zmiany]

Sekretarz

1. Sekretarz w zakresie ustalonym przez Wójta zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, a także organizuje pracę Urzędu, 2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności: 1) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych, obiegiem informacji i dokumentów w Urzędzie, 2) prowadzenie spraw Gminy powierzonych i zleconych przez Wójta, 3) nadzór nad przygotowaniem przez pracowników projektów uchwał organów gminy oraz innych aktów prawnych, 4) nadzór nad przestrzeganiem prawa przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego, 5) organizacja kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, 6) kompletowanie protokołów z kontroli w Urzędzie i zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich terminową realizacją, 7) prowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie określonym w upoważnieniu przez Wójta, 8) przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków w sprawach ustalonych przez Wójta, 9) prowadzenie rejestru skarg i wniosków, 10) nadzór nad kompletowaniem dokumentacji z prac Rady Gminy i jej komisji 11) zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowania przez pracowników materiałów na sesje Rady i posiedzenia Komisji Rady Gminy, 12) nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej, 13) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy, 14) nadzór i koordynacja realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz referendum, 15) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Sekretarza przez przepisy prawa, uchwały Rady oraz zarządzenia Wójta, 3. Sekretarz swoje zadania wykonuje przy pomocy pracowników Referatu Organizacji, Oświaty i Promocji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 stycznia 2005

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Referat Budżetowo Finansowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 stycznia 2005

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 stycznia 2005

Wiadomości

Szczegółowe zadania poszczeglnych referatów

Dodanie nowej wiadomości: Szczegółowe zadania poszczeglnych referatów - [Wszystkie zmiany]

Skarbnik Gminy

W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu wpisuje nowy zakres obowiązków - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 stycznia 2005

Wiadomości

Referat Organizacyjny Oświaty i Promocji

Dodanie nowej wiadomości: Referat Organizacyjny Oświaty i Promocji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Samodzielne Stanowiska Pracy - [Wszystkie zmiany]

Zastępca kierownika Anna Siemieniuk vel Morawska

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor d/s Ewidencji Ludności - [Wszystkie zmiany]

Urząd Stanu Cywilnego

Dodanie nowej wiadomości: Urząd Stanu Cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 stycznia 2005

Wiadomości

Zaproszenie na sesję

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian