BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.2.4.2022

dot. konserwacji rowu otwartego odprowadzającego wody opadowo-roztopowe o dł. ok 700 mb