BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do rejestru wyborców

 

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Wizna, pokój Nr 10,II piętro tel. 86-219-60-18, wew.30

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
2. Pisemna deklaracja wg wzoru
2. Dowód osobisty

Gdzie odebrać formularze:
Urząd Gminy Wizna, pokój Nr 10, II piętro

Opłaty:
Decyzje nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wydaje się w terminie do 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Wizna w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Do rejestru wyborców z urzędu wpisywani są wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy . Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców mogą składać wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający na obszarze gminy .

Podstawa prawna:
Ustawa – Kodeks wyborczy (Dz.U.z 2011r. Nr 21 poz.112)

Pliki do pobrania:

wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
deklaracja
wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
wniosek o skreślenie z rejestru wyborców

 

Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 20:02
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 20:03
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1187 razy