BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

 

Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Wizna, pokój Nr 10, II piętro tel. 86-219-60-18, wewn.30

Wymagane dokumenty
1.Wniosek o rozpatrzenie reklamacji
2. Dowód osobisty do wglądu

Opłaty:
Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Do 3 dni

Tryb odwoławczy:
Skargę na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie
z rejestru wyborców wnosi się do Sądu Rejonowego w Łomży za pośrednictwem
Wójta Gminy Wizna, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji

Podstawa prawna:
Ustawa – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz.112)

 

 

Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 20:04
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 20:04
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1200 razy