BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA

 

OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA

Miejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 3, parter

 

Wymagane dokumenty
1. Dowody osobiste rodziców,
2. Postanowienie sądu opiekuńczego ustanawiające przedstawiciela ustawowego dla dziecka w przypadku rodziców nieletnich (do uzyskania w Sądzie Rejonowym w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich).
3. Wniosek o przyjęcie oświadczenia

 

Gdzie odebrać formularze:
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 3, parter

 

Opłaty:
Zwolniono z opłaty skarbowejTermin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:
Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest wyrażenie przez matkę dziecka zgody na uznanie dziecka.
W przypadku matki małoletniej zgodę na uznanie wyraża przedstawiciel ustawowy dziecka.

Podstawa prawna:
Art. 72 – 83 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 poz.1359 z późn.zmian.). 

Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 20:10
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 20:11
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1108 razy