BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

DOKONANIE ZMIANY IMIENIA DZIECKA

 

DOKONANIE ZMIANY IMIENIA DZIECKA

Miejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 3, parter

Wymagane dokumenty
1. Wniosek rodziców o przyjęcie oświadczenia
2. Dokumenty tożsamości obojga rodziców (do wglądu)

Gdzie odebrać formularze:
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 3, parter

Opłaty:
Opłata skarbowa:
- za przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) - 11,00 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:
Rodzice zainteresowani zmianą imienia (imion) dziecka mogą jedynie w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć Kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion).

Podstawa prawna:
Art. 70 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 709 z późn.zmian.). 

Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 20:11
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 20:12
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1090 razy