BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

WPISANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO AKTU SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

 

WPISANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO AKTU SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

Miejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 3, parter

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą.
2. Załączniki:
- oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
3. Dokument stwierdzający tożsamość* (do wglądu)

Gdzie odebrać formularze:
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 3, parter

Opłaty:
Opłata skarbowa:

- za wydaną decyzję - 50,00zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

niezwłocznie

Podstawa prawna:
Art.104 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 709 z późn.zmian.).

 

 

 

 

 

 

Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 20:12
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 20:14
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1135 razy