BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

 

USTALENIE I ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGOMiejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 3, parter

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o odtworzenie treści aktu: (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
2. Załączniki:
- zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg,
- posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie,
- zaświadczenie z USC Warszawa Śródmieście i Łódź Śródmieście o nie figurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy – w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju,
- zgłoszenie ewent.świadków zdarzenia
3. Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).

Gdzie odebrać formularze:
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 3, parter

Opłaty:
Opłata skarbowa:

- za odpis zupełny po odtworzeniu aktu  - 39,00zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

niezwłocznie

Inne wskazówki, uwagi:
Nie ma

Podstawa prawna:
Art. 133 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz 709 z późn.zmian.)

 

Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 20:15
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 20:15
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1134 razy