BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 07 marca 2007

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 marca 2007

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 marca 2007

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 marca 2007

Wiadomości

Wójt Gminy

Edycja wiadomości Zastępca Wójta Gminy - [Wszystkie zmiany]

Sekretarz

Edycja wiadomości Sekretarz - [Wszystkie zmiany]

Urząd Stanu Cywilnego

Edycja wiadomości Urząd Stanu Cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Urząd Stanu Cywilnego

Edycja wiadomości Urząd Stanu Cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sekretarz Gminy - [Wszystkie zmiany]

Wójt Gminy

Edycja wiadomości wz. Wójta Gminy - [Wszystkie zmiany]

Sekretarz

Edycja wiadomości Sekretarz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 marca 2007

Wiadomości

Wójt Gminy

Edycja wiadomości wz. Wójta Gminy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 marca 2007

Wiadomości

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 marca 2007

Wiadomości

Wójt Gminy

Edycja wiadomości Wójt Gminy - [Wszystkie zmiany]

Wójt Gminy

Edycja wiadomości Wójt Gminy - [Wszystkie zmiany]

Skład osobowy Rady Gminy Wizna

Dodanie nowej wiadomości: Skład osobowy Rady Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skład osobowy Rady Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radni Gminy 2007r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radni Gminy 2007r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wójt Gminy V kadencji - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Sekretarz Gminy - [Wszystkie zmiany]

Lista Sołtysów

Edycja wiadomości Lista Sołtysów - [Wszystkie zmiany]

Lista Sołtysów

Edycja wiadomości Lista Sołtysów - [Wszystkie zmiany]

Lista Sołtysów

Edycja wiadomości Lista Sołtysów - [Wszystkie zmiany]

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Edycja wiadomości WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - [Wszystkie zmiany]

Protokół z kontroli

Edycja wiadomości Protokół z kontroli - [Wszystkie zmiany]

Protokół z kontroli

Edycja wiadomości Protokół z kontroli - [Wszystkie zmiany]

PROTOKÓŁ KONTROLI

Edycja wiadomości PROTOKÓŁ KONTROLI - [Wszystkie zmiany]

Wniosek o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego

Edycja wiadomości WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM / ZASIŁKU SZKOLNEGO - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu ustnym

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu ustnym - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu ustnym

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu ustnym - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI DO 60 000 EURO

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI DO 60 000 EURO - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI DO 60 000 EURO

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI DO 60 000 EURO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 marca 2007

Wiadomości

Obwieszczenie

Edycja wiadomości Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Edycja wiadomości Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Edycja wiadomości Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: plplpooisoidfsjkljsdfkl - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: plplpooisoidfsjkljsdfkl - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: plplpooisoidfsjkljsdfkl - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: plplpooisoidfsjkljsdfkl - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: plplpooisoidfsjkljsdfkl - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Edycja wiadomości Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Edycja wiadomości Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Edycja wiadomości Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Edycja wiadomości Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Edycja wiadomości Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenia

Edycja wiadomości Ogłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenia

Edycja wiadomości Ogłoszenia - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

O G Ł O S Z E N I E

Edycja wiadomości O G Ł O S Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O G Ł O S Z E N I E

Edycja wiadomości O G Ł O S Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O G Ł O S Z E N I E

Edycja wiadomości O G Ł O S Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O G Ł O S Z E N I E

Edycja wiadomości O G Ł O S Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Edycja wiadomości O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Edycja wiadomości O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Edycja wiadomości O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Edycja wiadomości O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Edycja wiadomości O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Edycja wiadomości O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

UCHWAłA 1/06 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dn 20-10-2006

Edycja wiadomości UCHWAłA 1/06 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dn 20-10-2006 - [Wszystkie zmiany]

UCHWAłA 1/06 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dn 20-10-2006

Edycja wiadomości UCHWAłA 1/06 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dn 20-10-2006 - [Wszystkie zmiany]

UCHWAłA 1/06 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dn 20-10-2006

Edycja wiadomości UCHWAłA 1/06 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dn 20-10-2006 - [Wszystkie zmiany]

UCHWAłA 1/06 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dn 20-10-2006

Edycja wiadomości UCHWAłA 1/06 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dn 20-10-2006 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAPROSZENIE

Edycja wiadomości ZAPROSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Edycja wiadomości Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 marca 2007

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 marca 2007

Wiadomości

Zaproszenie na sesję

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na sesję

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie

Edycja wiadomości Zaproszenie - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie

Edycja wiadomości Zaproszenie - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie

Edycja wiadomości Zaproszenie - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O KONKURSIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Z a r z ą d z e n i e Nr 6 /07 z dnia z dnia 15 stycznia 2007r.

Edycja wiadomości Z a r z ą d z e n i e Nr 6 /07 z dnia z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie: w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy. - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/07 z dnia z dnia 24 stycznia 2007 r.

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/07 z dnia z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie: w sprawie organizacyjnego zabezpieczenia przeprowadzenia zebrań wiejskich w sprawie wyborów organów samorządu mieszkańców wsi sołtysów oraz organów wspomagających ich działalność Rad Sołeckich w ty również wyznaczenia terminów ich odbycia. - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/07 z dnia z dnia 24 stycznia 2007 r.

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/07 z dnia z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie: w sprawie organizacyjnego zabezpieczenia przeprowadzenia zebrań wiejskich w sprawie wyborów organów samorządu mieszkańców wsi sołtysów oraz organów wspomagających ich działalność Rad Sołeckich w ty również wyznaczenia terminów ich odbycia. - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/07 z dnia z dnia 24 stycznia 2007 r.

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/07 z dnia z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie: w sprawie organizacyjnego zabezpieczenia przeprowadzenia zebrań wiejskich w sprawie wyborów organów samorządu mieszkańców wsi sołtysów oraz organów wspomagających ich działalność Rad Sołeckich w ty również wyznaczenia terminów ich odbycia. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian